Zásady zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bubby Bubby s.r.o., IČ 06184405, se sídlem Dlouhá 322/8, Říčany – Strašín, 251 01 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Adresa: Dlouhá 322/8, Říčany – Strašín, 251 01; e-mail: [email protected]

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

O jaké osobní údaje se jedná

Správce zpracovává vaše osobní údaje vámi poskytnuté/ nebo získané, jako emailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, fyzická adresa, na základě plnění objednávky.

Proč údaje zpracováváme (účel) a jak dlouhou dobu

Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodní sdělení a newsletterů).

Účelem zpracování je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; zpracování osobních údajů jako jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a fyzická adresa je nezbytné pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a plnit; zasílání obchodní sdělení a newsletterů.

Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění smluvních závazků a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, nejdéle však 15 let od ukončení smluvního vztahu. Pro účely marketingu jsou data uchována nejdéle 3 roky od ukončení smluvního vztahu, případně po dobu než je odvolán souhlas se zpracování osobních údajů.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Správce přijal všechna vhodná a nezbytná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich osobních dat.

Komu můžeme vaše údaje předat

Správce může Vaše údaje předat zpracovatelům, který mu poskytují IT služby a další podpůrné služby (marketing, účetnictví).

Vaše práva

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správce požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správce omezil zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů.

U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv kontaktujte písemně Správce (lze i elektronickou formou na adresu [email protected]). Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Ochrana osobních údajů

Doprava zdarma

při nákupu
nad 850 Kč

Expresní doručení

za příplatek

100% vín skladem

vše hned
k odeslání

Bezpečné balení

prověřené
stovkami zásilek